Политика качества

Політика ВЛ ТОВ «Академтест» в галузі якості - це гарантія того, що результати проведених випробувань продукції в заявленій галузі акредитації відповідають вимогам стандартів на цю продукцію і незалежні від виготовлювачів і споживачів.

Наша політика спрямована:
• на проведення випробувань продукції в заявленій галузі акредитації за умови суворого дотримання вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006;
• на створення необхідної впевненості у тому, що продукція, яка надходить до ВЛ, проходить усі випробування у відповідності з вимогами нормативної документації і результати випробувань є достовірними;
• на забезпечення захисту конфіденційності інформації і прав власності замовників;
• на забезпечення цілісності системи управління під час планування і змінах в системі управління;
• на постійне поліпшення результативності системи управління;
• на проведення випробувань у відповідності з встановленими методами та вимогами нормативної документації.

Досягнення цих цілей забезпечується виконанням таких задач:
• Постійним удосконаленням системи управління.
• Комплектуванням ВЛ компетентним персоналом, який постійно підвищує свою кваліфікацію і професійний рівень з метою отримання достовірних результатів випробувань.
• Забезпеченням ВЛ матеріальними ресурсами, необхідними для проведення випробувань згідно вимог нормативної документації і оцінкою постачальників матеріалів, що впливають на якість результатів випробувань.
• Об’єктивним аналізом причин виникнення невідповідностей, скарг, що надійшли від замовника і впровадженням коригувальних дій з метою усунення цих причин.
• Проведенням внутрішніх перевірок якості, коригувальних дій та запобіжних дій.
• Постійним аналізом вимог до порядку проведення випробувань і досягнутого рівня з метою виявлення резервів підвищення якості випробувань.
• Постійним доведенням до персонала політики і задач ВЛ у сфері управління з метою усвідомленого застосування в практичній діяльності.

Знання, підтримка і повсякденна реалізація заявленої політики в області керування якістю, документів системи управління є обов’язковими для кожного співробітника ВЛ ТОВ «Академтест».